Vanliga frågor

Hur går en optimering till?

Vi börjar med att kontrollera om bilen har brister eller fel som kan påverka eller påverkas av optimeringen, normalt genom diagnosutläsning och intervju med ägaren. Nästa steg är att ansluta utrustning till bilens diagnosuttag, alternativt på bilar där optimering inte kan utföras via diagnosuttaget skruvar man lös bilens ECU och ansluter verktyg direkt i kretskortet i denna. Sedan läser vi ut en kopia på den information som finns där. Informationen mailas sedan till tekniker som gör själva programmeringen. Efter programmeringen är klar läser man in den nya styrfilen i bilens styrdator. Ecun återförsluts och återmonteras. Därefter provkörs bilen och allt är klart.

Hur lång tid tar en optimering?

Det beror på vilken bil och vilken metod som används vid optimeringen. En vanlig optimering via diagnosuttaget tar ungefär 2 timmar, då med en timmes väntetid på omprogrammering av styrfilen då bilen kan användas som vanligt. En optimering direkt i bilens Styrbox (ECU) tar oftast ungefär 3 timmar men det beror lite på vilken typ av bil som avses. Fråga oss så kan vi ge en mer specifik uppgift.

Era effektsiffror är lägre än konkurrenternas?

Det beror helt enkelt på att våra siffror är dels mer realistiska och dessutom har vi mer säkerhetsmarginal. De skulle inte vara några större problem för oss att lova kunderna mer effekt än vad vi faktiskt kan leverera, men vi vill inte arbeta på det sättet. Alla våra optimeringar är helt bil specifika och skrivs enskilt för varje bil. Vill du ha mer eller mindre effekt så kan vi ordna det. De effektsiffror vi redovisar är de siffror som är framtagna för maximal besparing. Vill du ha fler hästar/Vrid så ordnar vi det men till bekostnad för besparingsfaktorn och eventuellt även för säkerhetsmarginalen. Ring oss så kan vi förklara mer!

Vad säger Bilprovningen/Försäkringsbolaget?

Vill man vara helt på det säkra så ska optimeringen anmälas till både försäkringsbolaget och transportstyrelsen. Men varken bilprovningen eller försäkringsbolaget kontrollerar bilarna. Våra optimeringar handlar aldrig om att förvandla familjebilar till rena racers, men vill man vara helt ärlig så kolla upp innan du bokar din optimering.

Syns optimeringen på verkstaden?

Alla optimeringar går att spåra! Våra konkurrenter hävdar att dom kan göra optimeringarna osynliga och ospårbara vilket bara är löjligt. Biltillverkarna gör allt för att slippa ta konsekvenserna av sina maskingarantier och kollar därför alla bilar som lämnas in. Märkesspecifika Diagnosverktyg gör alltid automatiskt en koll av styrfilen. Har du då garanti kvar på bilen kan du få problem, men har du ingen garanti får du ju ändå stå för kostnaderna. Alla märkesverkstäder stöter dagligen på bilar som är optimerade och höjer inte på ögonbrynen för det. Tex. Volvo säljer sina egna optimeringar under sitt företag som heter Polestar. Du får en liknande produkt som alla andra säljer men till ett betydligt högre pris!

Oktantal på optimerade bensinbilar?

Våra optimeringar för bensinbilar är utformade för 98oktan. Tankar du 98 så kommer bilen att gå bättre och ta mindre bensin jämfört med att tanka 95okan så det blir inte dyrare i slutändan. Vill du absolut inte tanka 98 så säg till så kan vi se vad som går att göra på just din bil.

Vart kan man göra optimeringen?

Vi arbetar oftast ute hos kunden när det gäller större maskiner och lastbilar. Vi behöver tillgång till ett garage med en stadig arbetsbänk. Bilar som optimeras via diagnosuttaget ställer inga krav på lokaler, enda som behövs är tillgång till ett motorvärmaruttag eller liknande.

Hur stor bränslebesparing kan man göra?

På en normal optimering brukar man räkna 5-7% i bränslebesparing. Vissa gör högre besparing och vissa gör mindre. Det är väldigt svårt att på förhand säga exakt, dessutom spelar chauffören en viktig roll. På Lastbil brukar förbrukningen ligga från 2l/10 mil och uppåt. Lastbilar som har väldigt liten motor i förhållande till de arbete den gör brukar besparingsfaktorn bli ännu högre. Lastbilar som upplevs prestera väldigt dåligt i förhållande till vad den ska ger oftast fantastiska förbättringar. Många referenser för detta finns!

Håller motorn och har ni garantier?

Det absolut viktigaste när det gäller hållbarhet är service och underhåll. Våra optimeringar är noggrant utprovade för aktuell biltyp. Under utprovningen kollas bilens alla delar igenom för att hitta rätt nivå på effektuttag för att maximera optimala inställningar utan att tumma på hållbarheten. En bil tex. Volvo dieslar från 2006 säljs i tre olika effektsteg. 120hk, 163hk och 185hk. Motor och drivlina i dessa bilar är exakt lika med bara små skillnader och olika styrfiler. Då kan man låsa upp de spärrar som lagts på de mindre alternativen och uppnå samma effekter utan risk för skador. Våra optimeringar ligger alltid inom marginalerna för vad bilen klarar av.

Om man optimerar en bil som inte skötts om och inte fungerar som den ska kommer inte heller en optimering att hjälpa utan kan i värsta fall påskynda ett ev haveri. Därför kan vi inte heller lämna några garantier på motorn och drivlinan. Tillverkaren garanterar ett visst antal mil och år, därefter upphör garantin. Vi lämnar alltid garanti på installationen och eventuella skador som kan uppstå i samband med optimeringen främst på styrbox och styrfiler. Våra konkurrenter erbjuder ofta någon form av försäkring på nyare bilar, men kollar man igenom villkoren så ser man direkt att det är en falsk trygghet och ofta till hutlösa priser i relation till vad man kan få ut. Till exempel finns alltid en punkt att du inte får kört onormalt hårt med bilen, vilket då direkt leder till frågan hur ska du bevisa att du inte gjort det? En annan punkt man ofta ser är att det inte får handla om ett konstruktionsfel från tillverkaren då istället tillverkaren ska stå för kostnaderna. Det betyder alltså att du själv står mot tillverkaren i den debatten?

Vi har valt att inte ha några försäkringar eller garantier som lurar kunden. Vi tar ansvar för skador som uppkommer som en direkt följd av optimeringen vid optimeringstillfället. Vi hjälper även till att lösa eventuella problem så gott vi kan, tex felkodsutläsning eller andra programmeringar om problem uppstår. För oss är det viktigare med nöjda kunder än att tjäna så mycket pengar som möjligt på onödiga garantier som inte täcker i slutändan. Goggla lite om ämnet så ser ni vad vi menar med försäkringarna!

Vi avråder istället alla som har fabriksgarantier kvar på sina maskiner från att göra optimeringar då det äventyrar garantin! Vill man ändå ha mer effekt så säljer vi effektboxar av marknadens högsta kvalitet men till ett humanare pris! Fråga oss om dessa produkter!

Försvinner optimeringen vid Service?

Det händer att under servicen skriver verkstaden in en ny styrfil i bilen, vilket leder till att optimeringen försvinner. Vi skriver då tillbaka optimeringen utan kostnad. (Rese samt timdebitering kan förekomma) Detta är dock väldigt ovanligt då verkstaden ser optimeringen och brukar då fråga innan de lägger in ny programvara.

Varför optimeras inte bilen direkt vid leverans?

Tillverkaren producerar oftast en drivlina med flera olika effekter för att kunna sälja flera olika modeller och hålla nere produktionskostnaderna. Drivlinorna utrustas med väldigt breda styrfiler som ska passa i alla olika motorindivider, i olika länder med olika bränslekvalitet, klimat, luftfuktighet och avgaskrav. Vår optimering görs individuellt efter just din motor och anpassas efter de förhållanden den motorn ska prestera i.